ثبت برند در تهران

ثبت برند در تهران ، درهر استانی به خصوص تهران که پایتخت است واجب  به شمار می اید.به طور کلی علامت تجاری عبارت است از هر قسم علامتی اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیره که برای امتیاز محصول صنعتی یا تجاری یا فلاحتی اختیارشده است.ثبت برنددرتهران که استان پرجمعیت است امری ضروری است .به دلیل رقبت شدید بین تولید کننده گان محصولات .وشناخته شدن در ذهن مشتریان خود وماندگار شدن در ذهن ان ها..
ثبت برند در تهران بدلیل رقابت شدید دربین کسبه افرادرارسیدن به هدفشان نزدیک تر می کند وباعث سوداوریشان میشود. 
اسم یا نام تجاری یعنی نام یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد در واقع میتوان  به صورت کلی به هر نشان یا اسم که کالا یا خدمات شما را از بقیه جدا ساخته و مردم آن کالا یا خدمات را به وسیله نشان یا اسم خاص ان می‌شناسند علامت تجاری گفته می‌شود که می‌تواند شکل، تصویر، نقش، عدد و رقم، عبارت، اسم و… باشد. اما برند معنای گسترده تر از نام یا علامت تجاری دارد و هویت و ساختار یک کالا یا خدمات که جزئی از آن اسم و علامت تجاری است گفته شود.
در هر صورت جهت بهره مندی از حق استفاده انحصاری از یک علامت باید آن را طبق مقررات به ثبت رساند. در غیر این صورت هر شخصی می‌تواند از آن استفاده نماید. البته ثبت علامت اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد. مدت اعتبار و استفاده از هر علامت یا نام تجاری ده سال بوده و می‌توان آن را بارها تمدید نمود. علامت تجاری قابل نقل و انتقال بوده و این انتقال در اداره ثبت علائم تجاری ثبت می‌گردد. همچنینی علامت به ارث رسیده و پس از فوت مالک به ورثه آن منتقل می‌گردد. علامت یا نام تجاری می‌تواند فارسی یا غیر فارسی و به اصطلاح لاتین باشد که در این صورت احتیاج به کارت بازرگانی دارد.